Privacyverklaring Howitec Netting BV

Howitec Netting BV (Howitec) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. Daarom vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen dat onze dienstverlening persoonlijk, betrokken en open is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. Hierbij hoort een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens verwerken en beveiligen we dan ook zorgvuldig. Hierbij houden we ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Inleiding

Wij zijn Howitec Netting BV en bieden een uitgebreid assortiment standaard netten en gazen, maar kunnen uiteraard deze ook op maat leveren. Dit privacy statement ziet toe op al onze verwerkingen, ook indien wij samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Howitec verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, leveranciers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om deze partijen zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen wij uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Wij hoeven geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben aangesteld, maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@howitec.nl of +31(0)515-700500.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Naam en contactgegevens
Wij gebruiken uw naam, geslacht (ten behoeve van aanhef en aanspreken), functiegegevens, interesse in vakgebied en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met u te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en aanbieding/levering van producten.

Sollicitatiegegevens
Eventueel verstrekte sollicitatiegegevens, zoals CV-gegevens, gebruiken wij uitsluitend voor de sollicitatieprocedure. De verstrekte sollicitatiegegevens worden bij beëindiging van de sollicitatieprocedure vernietigd.

Bezoekersgegevens
Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een websitebezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Dergelijke gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om de klantervaring op onze websites te verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Howitec en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@howitec.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Howitec wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Onze gegevensverwerking baseren wij op de volgende grondslagen:
Toestemming van de betrokken persoon.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Links

Op de websites van Howitec zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Howitec is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Howitec. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Howitec verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website of webshop
 • welke pagina’s je bezoekt op de website en welke schermen je bezoekt

Verwijderen:

U kunt uw cookies eenvoudig verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser je cookies kunt verwijderen:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer 7 en 8
 • Internet Explorer 9
 • Safari
 • Opera

Bolsward: 22 mei 2018

Rester informé?

Howitec Netting BV

Morseweg 9
8503 AH Joure
Les Pays-Bas

Phone: + 31 85 11 29 000
Email: info@howitec.nl
Web: www.howitec.nl

Partner in netting solutions

Nous travaillons sur des solutions de réseau durables. Avec cette mentalité nous importons, développons et produisons des mailles et des filets. La qualité, le partage des connaissances et le partenariat sont au cœur de cela.